Verlaging btw-tarief verbouwingen en renovatiewerken bestaande bouw

Het btw-tarief bij renovatie en herstel van uw woning is 6%. Dit verlaagde tarief geldt nog tot en met 30 juni 2015. 

Werkzaamheden verlaagd btw-tarief

De tijdelijke btw-verlaging geldt voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar. Laat u de tuin van uw woning aanleggen of onderhouden? Dan valt dit ook onder deze regeling.

In de vraag en antwoorden over het verlaagde btw-tarief staat voor welke werkzaamheden de btw-verlaging geldt.

Tijdelijke btw-verlaging

De tijdelijke btw-verlaging moet de bouw- en woningmarkt ondersteunen en de bouwsector een impuls geven. De maatregel zou gelden tot 31 december 2014, maar nu kunt u tot half 2015 gebruik maken van de btw-verlaging. Vanaf 1 juli 2015 betaalt u weer het gebruikelijke tarief van 21%. Dat is afgesproken in het Begrotingsakkoord tussen D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen.

Bron: www.rijksoverheid.nl 

Dennis Blok in de media: Cobouw
april 2013

Dakopbouw-art-kl Lees dit artikel

Nieuwe regels dakopbouwen
Gepubliceerd: 23 mei 2011 Laatste wijziging: 26 mei 2011

Het college van B&W heeft ingestemd met een nieuw beleid voor het maken van dakopbouwen. Dit nieuwe beleid heeft een eenvoudigere en rechtszekere aanpak. 

Het nieuwe beleid heeft als uitgangspunt dat dakopbouwen in de hele stad zijn toegestaan. Tenzij het uit stedenbouwkundig of cultuurhistorisch oogpunt niet verantwoord is. De gemeente wil met het nieuwe beleid de aanvraagprocedure voor een dakopbouw versoepelen.

Het nieuwe beleid vervangt de 'Kadernota dakopbouwen'. Deze nota leidde tot vertraging in de aanvraag en afhandeling van de bouwaanvraag.

Beleid meegenomen in nieuwe bestemmingsplannen

Op dit moment wordt vanwege de actualiseringplicht uit de Wet ruimtelijke ordening een groot aantal bestemmingsplannen in Den Haag herzien. In deze nieuwe bestemmingsplannen worden de mogelijkheden voor het maken van een dakopbouw of extra bouwlaag meteen meegenomen. Dat betekent onder andere dat er bezonningsonderzoek wordt gedaan. Bij dit onderzoek wordt gekeken hoeveel zon de dakopbouw bij de omliggende woningen wegneemt. Het onderzoek wordt getoetst aan de Haagse bezonningsrichtlijn: iedere woning moet op 19 februari en op 21 oktober minimaal 2 uur zon ontvangen. De nieuwe regels voor dakopbouwen worden naar verwachting in juni behandeld in de gemeenteraad. ( www.denhaag.nl )

Lees dit artikel

 

Dennis Blok in de media: Den Haag Centraal
juli 2010

krantartikel

Lees dit artikel

 

Dennis Blok in de media - Leeuwendeel, wijkkrant wijkvereniging Leeuwendaal (Rijswijk)
juni 2010

wijkkrant_leeuwendeel

Lees dit artikel 

 

Campagne 'Kies Dennis Blok'

verkiezingsposter