Bouwprojecten

1. Inventarisatie / Idee
-
-
-

2. Plan maken met de architect
-

3. Indienen bouwaanvraag
-
-
-
-

4. Aanvragen offerte
-
-

5. Planning
-
-
-
-
-

6. Start bouw
-
-
-
-

7. Oplevering
-
-
-
-
-

Wensenlijst:
- CV/ verwarming
- Elektrapunten aangeven op ontwerp
- Sanitair badkamer/ toilet
- Invulling van de ruimtes
- Uitstraling van eventueel terras- balkon
- Afwerkingen van wanden, vloeren, plafonds

- opstellen wensenlijst
- keuze van architect maken
- website:VROM
- toetsen bij VvE indien nodig

- toetsing bestemmingsplan
- schetsontwerp en voorlopigontwerp

- voorlopig ontwerp van de architect
- invullen bouwvergunningaanvraag
- globale begroting
- toetsing bouwbesluit (WABO)
- constructieberekeningen (via architect) na goedkeuring bouwaanvraag

- definitief ontwerp
- materiaal- en kleurenstaat
- technische omschrijving (bestek)

- onderhandelen met architect en aannemer over definitieve opdracht
- bouwproces bespreken
- aanvang
- bouwperiode
- definitieve keuze sanitair, tegels e.d.
- bespreking over de zelf uit te voeren werkzaamheden

- definitieve keuze van de plannen
- bouwklaar maken
- foto's buren en opdrachtgever.
- belanghebbende informeren
- bouwoverleg plannen

- inspectie van de uitvoering volgens bestek en tekeningen
- schriftelijke opname van de inspectie
- meer- minderrekening
- gereed melden bij de gemeente
- garantie bewijzen ontvangen van de aannemer
- ingebruikname woning