Bouwprojecten

Heeft u een bouwvergunning nodig?

Als u wilt verbouwen, krijgt u al snel met de gemeente te maken. Elk bouwwerk moet namelijk voldoen aan de (technische) eisen die in het bouwbesluit staan. Hoe ingrijpender de verbouwing, hoe strenger de regels. De gemeente toetst uw plannen onder andere aan dit besluit. Dit betekent overigens niet dat er voor elke verbouwing een vergunning nodig is. Of u een vergunning nodig heeft, en zo ja welke, is niet altijd eenvoudig vast te stellen. De wet- en regelgeving is lang niet voor iedereen begrijpelijk. Dennis Blok kan uw verbouwing toetsen aan het bouwbesluit en u adviseren en ondersteunen bij de bouwaanvraag. U kunt ook kijken op de website van het ministerie van VROM (www.vrom.nl) of u een bouwvergunning nodig heeft.

Alleen een aannemer in de arm of ook een architect?

U kunt uw verbouwing door een architect laten uitvoeren of alleen door een aannemer. In het eerste geval neemt u een architect in de arm die de tekeningen maakt op basis waarvan de aannemer het bouwproject uitvoert. Is uw woning een monument dan bent u verplicht een architect in te schakelen. Wij helpen graag bij de keuze van een goede architect. Indien u geen architect in de hand wilt nemen dan kan Dennis Blok u assisteren bij de bouwtekeningen.

Tijdens de werkzaamheden door ons bedrijf is er een CAR-verzekering van toepassing. Dit is een verzekering die de aannemer afsluit om risico’s op schade tijdens de bouw of renovatie af te dekken.

 Wat is het bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu (www.vrom/bouwbesluit.nl)

Als je precies wil weten hoe het werkt ga dan naar het 7 stappen plan